Họ Và Tên: Lý Ngọc Nhãn

Chức vụ: P. Trưởng Chi nhánh

Trình độ: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh

ĐT: 0949.689.089

 

Họ Và Tên: Từ Thị Tú Nhi

Phụ trách: Điểm số

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế Toán

ĐT: 0988.853.593

 

Họ Và Tên: Lê Mỹ Phượng

Phụ trách: Khảo thí

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Luật

ĐT: 0917.692.315

 

Họ Và Tên: Huỳnh Quốc Tồn

Phụ trách: Hỗ trợ Khảo thí, Wedsite, Ngắn hạn, T. Bị, Tuyển sinh.

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật

ĐT: 01645.154.124; 01277.123450

 NL

Họ Và Tên: Lê Thành Nguyện

Phụ trách: Kế toán

Trình độ chuyên môn: Ths Quản trị Kinh doanh

ĐT: 0938.776.186

 
Họ Và Tên: Dương Thị Huế
Phụ trách: Đào tạo.
Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kế toán
ĐT: 01656.199.707

 

 

CHI NHÁNH DUYÊN HẢI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 87, Đường 19/5, khóm 1, phường 1, TX. Duyên Hải
Điện thoại: 074.3833095