Trường Đại học Trà Vinh - Chi nhánh Duyên Hải tuyển sinh Đại học hình thức Vừa làm vừa học tháng 4/2017. chi tiết xem tại đây!

CHI NHÁNH DUYÊN HẢI - TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
Số 87, Đường 19/5, khóm 1, phường 1, TX. Duyên Hải
Điện thoại: 074.3833095